Novosti

Picture of Miloš Bajčetić
Demonstratura na histologiji u 2019/20 - Rezultati konkursa
by Miloš Bajčetić - Sunday, 27 October 2019, 10:16 PM
 
Objavljeni su rezultati konkursa za izbor saradnika u nastavi van radnog odnosa (demonstratora) na predmetu histologija i embriologija za školsku 2019/2020.