Onlajn kursevi iz medicinske edukacije

Dostupni kursevi

Nexus - podrška za onlajn učenje/nastavu

Onlajn amfiteatar "Milan Jovanović Batut"

Komisija za onlajn učenje/nastavu

ReticuluMedicinska edukacija 2021

OAS - Metodika nastave 2020/2021

Zona Vigotski