Onlajn kursevi iz medicinske edukacije

OAS Sestrinstvo - onlajn kurs predmeta "Metodika nastave"

Moderator: dr Miloš Bajčetić

Izborni predmeti "Uvod u medicinsku edukaciju" i "eUčenje u medicinskoj edukacije" za studente II godine u školskoj 2018/2019

Moderatori: dr Ivan Zaletel, dr Sanja Despotović, dr Jelena Kostić, dr Joko Poleksić, dr Miloš Bajčetić

Izborni predmeti "Uvod u medicinsku edukaciju" i "eUčenje u medicinskoj edukacije" za studente II godine u školskoj 2018/2019

Moderatori: dr Ivan Zaletel, dr Sanja Despotović, dr Jelena Kostič, doc. Miloš Bajčetić

Komisije za retenciju znanja pretkliničkih predmeta

Onlajn kurs za moderatore (nastavnike, saradnike i demonstratror) Medicinskog fajulteta, Univerziteta u Beogradu