Onlajn kursevi iz medicinske edukacije

Dostupni kursevi

Nexus - podrška za onlajn učenje/nastavu

Onlajn amfiteatar "Milan Jovanović Batut"

Komisija za onlajn učenje/nastavu

ReticuluMedicinska edukacija 2020

ReticuluMedicinska edukacija 2019

OAS - Metodika nastave 2019/20

OAS - Metodika nastave 2018/19

Procena znanja 2013

Zona Vigotski