Onlajn kursrevi Katedre za farmakologiju sa toksigologijom

Dostupni kursevi

US - Klinička farmakologija 2020/2021

Izborni predmet - Nove tendencije u kliničkoj farmakologiji 2020/2021

OS - Opšta medicina - Farmakologija 2020/2021

OAS - Klinička farmakologija i toksikologija 2020/2021

IAS - Farmakologija sa toksikologijom 2020/2021 II-a

OS - Klinička farmakologija 2020/2021

IAS - Klinička farmakologija 2020/2021

IAS - Farmakologija sa toksikologijom 2020/2021

US - Klinička farmakologija - farmakoterapija 2019/2020 (repozitorijum)