Onlajn kursrevi Katedre za farmakologiju sa toksigologijom

Dostupni kursevi

OS - Klinička farmakologija 2020/2021

IAS - Klinička farmakologija 2020/2021

IAS - Farmakologija sa toksikologijom 2020/2021

US - Klinička farmakologija - farmakoterapija

SS - Medicinska mikrobiologija

IAS - Molekularna farmakologija kardiovaskularnih lekova 2020

IAS - Farmakologija sa toksikologijom 2020 III-b

IAS - Farmakologija sa toksikologijom 2020 I-b

IAS - Farmakologija sa toksikologijom 2019/2020