Onlajn kursevi Katedre humanističkih nauka

Dostupni kursevi

OAS - Demografija 2020/21

IAS - Medicina, sport, bioetika 2020/21 - IZBORNI PREDMET

IAS - Engleski jezik 5 2020/21 - IZBORNI PREDMET, nastavnik B. Vukčević Lacković

IAS - Engleski jezik 4 2020/21 - IZBORNI PREDMET, doc. D. Sinadinović

IAS - Medicinska terminologija - Latinski 2020/21 - IZBORNI PREDMET

IAS - Medicina i društvo - Medicinska etika 2020/21

IAS - Medicina i društvo - Medicinska sociologija 2020/21

IAS - Engleski jezik 2 2020/21, gr. I, II, III i IV, doc. D. Sinadinović

IAS - Engleski jezik 1 2020/21, gr. A1, B2 i B4, asist. S. Mijomanović

IAS - Engleski jezik 1 20/21, gr. A3, A4 i B1, nastavnik B. Vukčević Lacković

IAS - Engleski jezik 1 2020/21, gr. A2 i B3, prof. S. Mićić Kandijaš

IAS - ENGLESKI JEZIK 3 2020/21 - IZBORNI PREDMET, asist. S.Mijomanović

OAS - Medicinska sociologija 2020/21

IAS - Engleski jezik 1 2019/2020