Onlajn kursevi Katedre humanističkih nauka

Dostupni kursevi

IAS - Medicina i društvo - Medicinska etika 2020/21

IAS - Medicina i društvo - Medicinska sociologija 2020/21

IAS - Engleski jezik 2 2020/21, gr. I, II i III, doc. D. Sinadinović

IAS - Engleski jezik 2 2020/21, gr. IV, asist. S. Mijomanović

IAS - Engleski jezik 1 2020/21, gr. A1, B2 i B4, asist. S. Mijomanović

IAS - Engleski jezik 1 20/21, gr. A3, A4 i B1, nastavnik B. Vukčević Lacković

IAS - Engleski jezik 1 2020/21, gr. A2 i B3, prof. S. Mićić Kandijaš

OAS - Medicinska sociologija 2020/21

IAS - Bioetika humane seksualnosti 2020 - izborni

IAS - Bioetka III 2020 - Izborni predmet

IAS - Engleski jezik 2 2019/2020

OAS - Osnovi bioetike 2020

IAS - Engleski jezik 1 2019/2020