Onlajn kursevi hirurgije sa anesteziologijom

Sekretar za onlajn nastavu: doc. dr Duško Spasovski

Dostupni kursevi

OS - Opšta hirurgija 2020/2021

OS - Vaskularna hirurgija 2020/2021

OS - Urologija 2020/2021

OS - Plastična hirurgija 2020/2021

OS - Neurohirurgija 2020/2021

OS - Kardiohirurgija 2020/2021

OS - Grudna hirurgija 2020/2021

OS - Dečja hirurgija 2020/2021

OS - Abdominalna hirurgija 2020/21

OS - Ortopedija 2020/2021

IAS - Hirurgija sa anesteziologijom 2020/2021

IAS - Demo training Hirurgija sa anesteziologijom