Onlajn kursevi Katedre higijene sa medicinskom ekologijom

Dostupni kursevi

Nastava iz Higijene sa medicinskom ekologijom za specijalizante opšte medicine (Zimski semestar školske 2020/2021. godine)

Kategorija: Higijena

Nastava iz Higijene u okviru dvosemestralne nastave za lekare na specijalizaciji iz higijene, epidemiologije i socijalne medicine i statistike I semestar-zimski-školska 2020/21. godina

Kategorija: Higijena

IAS - Higijena 2020/2021

Kategorija: Higijena