Onlajn kursevi Katedre za patofiziologiju

Dostupni kursevi

IAS - Patofiziologija 2020/2021

Kategorija: Patofiziologija

IAS - Patofiziologija_izborni predmet - Hormonski disbalans kao etiološki činilac bolesti

Kategorija: Patofiziologija

IAS - Patofiziologija_izborni predmet - Patofiziologija starenja

Kategorija: Patofiziologija

IAS - Patofiziologija_izborni predmet - Osnove poremećaja perifernog nervnog sistema

Kategorija: Patofiziologija