Onlajn kursevi Katedre za patofiziologiju

Dostupni kursevi

IAS - Patofiziologija 2020/2021

Kategorija: Patofiziologija

OAS_Klinička Patofiziologija_2020/2021

Kategorija: Patofiziologija

IAS - Patofiziologija 2020/2021. izborni predmet - Molekulske osnove bolesti

Kategorija: Patofiziologija

Седница Катедре - Патофизиологија

Kategorija: Patofiziologija

IAS - Patofiziologija 2020/2021. izborni predmet - Kancerogeneza

Kategorija: Patofiziologija

IAS - Patofiziologija 2020/2021. izborni predmet - Patofiziologija kožnih bolesti - od lokalnih do sistemskih promena

Kategorija: Patofiziologija

IAS - Patofiziologija 2020/2021. izborni predmet - Stres i bolest

Kategorija: Patofiziologija

IAS - Patofiziologija 2020/2021. izborni predmet - Ateroskleroza kao multifaktorska bolest - ćelijski i molekulski pristup

Kategorija: Patofiziologija