Ovaj kurs iz Medicinske fiziologije namenjen je studentima I4 grupe. Organizovaće se kroz forume na raličite teme.