Onlajn kursevi Katedre za mikrobiologiju

Dostupni kursevi

IAS - Tropske parazitske bolesti

Kategorija: Mikrobiologija

IAS - Rezistencija klinički značajnih bakterija na antibiotike 2020/2021

Kategorija: Mikrobiologija

IAS - Medicinska mikologija 2020/2021

Kategorija: Mikrobiologija

IAS - Gljivična oboljenja kože: uzročnici i dijagnoza

Kategorija: Mikrobiologija

IAS - Medicinska entomologija 2020/2021

Kategorija: Mikrobiologija

IAS - Patogeneza bakterijskih infekcija

Kategorija: Mikrobiologija

IAS - Klinička mikrobiologija 2020/21

Kategorija: Mikrobiologija

IAS - Mikrobiologija 2020/2021

Kategorija: Mikrobiologija

US - Bakteriologija 2019/2020 (repozitorijum)

Kategorija: Mikrobiologija

OAS - Mikrobiologija 2020/2021

Kategorija: Mikrobiologija

OS - Medicinska mikrobiologija 2019/2020 (repozitorijum)

Kategorija: Mikrobiologija

IAS - Osnove molekularne virusologije 2020/2021

Kategorija: Mikrobiologija