Onlajn kursevi Katedre za mikrobiologiju

Osnove molekularne virusologije je izborni predmet namenjen studentima III godine Medicinskog fakulteta. U okviru ovog kursa studenti će se upoznati sa osnovnim principima molekularno bioloških tehnika koje se svakodnevno koriste u virusologiji kako u dijagnostičke svrhe tako i u naučno-istraživačkom radu.