Kako da promenim svoju lozinku?

Promena lozinke Ukoliko želite da  promenite svoju lozinku na informacionom sistemu Medicinskog fakulteta to možete učiniti popunjavanjem jednostavnog obrasac koja se nalazi na adresi https://login.mfub.bg.ac.rs/

Ako želite da promeniti početnu lozinku, molimo vas da preuzmete i pročitate ovo kratko i jednostavno uputstvo.

Vaše korisničko ime je vaš broj indeksa i uvek je u formatu: md (što je oznaka za integrisane akademske studije), zatim dve cifre za godinu upisa na studije (npr. 15 za sve one koji su fakultet upisali 2015) i, na kraju, četiri cifre za broj indeksa (0xxx).

Primer: za studenta koji je upisao studije 2015. godine i ima broj indeksa 235 - korisničko ime glasi: md150235

Početna lozinka za svakog korisnika je njegov JMBG (jedinstveni matični broj građana). Ovu početnu lozinku treba zameniti na gore navedenoj adresi, kako je to već opisano u uputstvu.

Praktični saveti za bezbednu lozinku

Korisni saveti za promenu lozinkeKako su vaše korisničko ime i lozinka jedinstveni za sve servise unutar informacionog sistema Medicinskog fakulteta (pored Reticuluma, da pomenemo servis eStudent kao i nalog e-pošte), od velike  važnosti je da vaša lozinka bude bezbedna!!!  Tako ćete sprečiti eventualnu krađu svog digitalnog identiteta i probleme koji bi na taj način nastali. Imajući ovo u vidu navedenog, evo nekoliko korisnih saveta:

  1. Nikako nemojte za lozinku koristiti važne datume iz svog života (rođendan npr.)

  2. Takođe izbegavajte da unutar lozinke koristite lična imena ili imena svojih ljubimaca npr.

  3. Prilikom kreiranja lozinke poželjno je da koristite kombinaciju velikih i malih slova, brojeva kao i pojedinih nealfanumeričkih oznaka (npr.tačka, zarez, tačka zarez, znak @ itd.)

  4. Kako pojedina slova svojim oblikom liče na neke brojeve ili znakove (recimo broj 1 i malo slovo l, ili broj 0 i veliko slovo O, ili velikoi slovo C i otvorena uglasta zagrada tj. znak [, itd.) moguće je napraviti lozinku koja se lako pamti, a pri tome je dovoljno kriptična, odnosno, bezbedna. Tako se, na primer, reč medicina može zapisati i kao Med1[1n@.

    Na ovaj način se obična reč kao što je medicina (koja se lako pamti ali se nikako ne preporučuje za lozinku) može jednostavno transformisati u dovoljno kriptičnu lozinku. Naravno, navedeni primer, nemojte koristiti… sami osmislite svoju lozinku. smešak

VAŽNA NAPOMENA! Ukoliko ste zaboravili lozinku, novu možete dobiti jedino ako lično dođete u CIKT (Centar za infokomunikacione tehnologije) koji se nalazi u zgradi "Silos" (preko puta zgrade dekanata Fakulkteta). Iz razloga bezbednosti nije moguće dobiti novu lozinku putem e-pošte ili telefonom.

Za dalju pomoć uvek se možete obratiti administratorima na pomoc@mfub.bg.ac.rs

Poslednja izmena: sreda, 8. avgust 2018., 00:24