Osnovna pravila akademskog ponašanja

Hipokratova zakletvaKako bi se osigurala pravičnost i poštovanje osnovne akademske etike svi studenti učesnici onlajn kurseva na Reticulumu moraju da se pridržavaju sledećih pravila ponašanja:

  1. Svoje korisničko ime i lozinku nikada i ni pod kojim uslovima neću davati na korišćenje drugim osobama (studentima,administratoru sistema, nastavnicima ili bilo kom drugom).

  2. Moji odgovori na testovima, kolokvijumima, lekcijama, domaćim zadacima, kao i na svim ostalim onlajn aktivnostima koje se ocenjuju biće isključivo moj rad (osim u situacijama kada se eksplicitno traži i dozvoljava rad u grupi na kolabarativnim zadacima).

  3. Rešenja testova, kolokvijuma, lekcija, domaćih zadataka, kao i svih ostalih onlajn aktivnosti koje se ocenjuju neću dostavljati drugim kolegama elektronskom poštom, preko socijalnih mreža ili na bilo koji drugi način. Ovo se odnosi kako na moje odgovore tako i na odgovore koje sam dobio od nastavnika.

  4. Kompletan sadržaj onlajn kursa (video snimci predavanja i seminara, tekstovi, slike, sheme, ilustracije, fotomikrografije histoloških i patohistoloških preparata, rendgenski snimci, testovi i sav ostali obrazovni sadržaj onlajn kursa) biće dostupni bez ograničenja, u svakom trenutku (24 sata dnevno, 7 dana u nedelji) u toku čitave školske godine (osim u slučaju kada postoji jasno i razumljivo pedagoško ograničenje). Obavezujem se da navedene sadržaje kursa neću deliti van onlajn kursa odnosno Reticuluma na socijalnim mrežama, forumima ili na drugi način, bilo u digitalnom ili štampanom obliku.

  5. Ni na koji način neću učestvovati u bilo kojoj drugoj aktivnosti kojom ću svoje rezultate poboljšati na nepošten i nečastan način.

  6. U slučaju nepoštovanja bilo kog od navedenih pravila spreman/na sam da snosim poslediceu skladu sa Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti studenata Univerziteta u Beogradu.

Postoji mogućnos da se u okviru pojedinih onlajn kurseva od vas bude tražila eksplicitna saglasnost sa gore navedenim pravilima, ali se i bez toga podrazumeva da ćete ih poštovati u skladu sa već postojećim pravilnicima Medicinskog fakulteta.

Poslednja izmena: utorak, 13. oktobar 2020., 01:38